WELL COME TO ALL NEW VISITOR OF THE BLOG About My School

Wednesday, 2 July 2014

S.S.C. BOARD નું અમારી શાળાનું પરિણામ 97.56 %

કુ.એમ.આર.ગાર્ડી  વિધાલય , અણીન્દ્રા  હાઈસ્કુલ નું  S.S.C. BOARD નું પરિણામ 97.56 % ......      અભિનંદન  ટીમ અણીન્દ્રા    No comments:

Post a Comment